Konkurs!!!

Posted on

Tydzień temu o tej porze bawiliśmy się na zlocie! Na pewno macie dużo ciekawych wspomnień. Podzielcie się nimi! Ogłaszamy dla Was konkurs pt. “Wspomnienie”. Oto zasady:

1. W konkursie może wziąć udział każda osoba, która wzięła udział w zlocie InterCamp 2016 jako członek kontyngentu ZHP, zarówno niepełnoletni uczestnicy jak i opiekunowie oraz IST.

2. Tematem konkursu jest „Wspomnienie!” Aby wziąć udział w konkursie należy udokumentować w dowolnej formie swoje wspomnienia ze zlotu. Może to być opowiadanie, fotoreportaż, film, wpis do kroniki drużyny, plakat itp.

(Fotografie nie mogą być przerabiane w żadnym programie graficznym oraz muszą być autorstwa osoby lub patrolu biorącego udział w konkursie. Dopuszcza się zmniejszenie wielkości pliku.)

3. W konkursie można wziąć udział w jednej z kategorii:

- patrole

- indywiudalne zgłoszenie.

4. Zgłoszenia należy wysłać na adres justyna.kowalska@zhp.net.pl lub w wiadomości prywatnej na portalu społecznościowym Facebook. Zgłoszenie  należy podpisać imieniem i nazwiskiem oraz podać nazwę patrolu, przy czym:

- jedna osoba może wysłać maksymalnie jedno zgłoszenie w kategorii indywidualnej,

- patrol może wysłać jedno zgłoszenie w kategorii patroli,

- jeśli patrol bierze udział w konkursie, to członkowie tego patrolu mogą wziąć także udział w konkursie w kategorii indywidualnej.

5. Konkurs trwa od 21 maja do 12 czerwca 2016. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po 12 czerwca, najpóźniej do 19 czerwca 2016r. (w zależności od ilości nadesłanych zgłoszeń).

6. Sponsorem nagród rzeczowych w kategorii indywidualnej jest składnica harcerska Woda Góry Las

WGL

7. Nagrody rzeczowe zostaną przesłane pocztą, a są to:

- 5 x bony na zakupy w składnicy o wartości 50zł oraz torby bawełniane „Szlak mnie trafił”

8. Nagrodą w kategorii patrole jest „Bilet na InterCamp 2017” tzn. patrol zostanie zawkalifikowany na zlot IC 2017 bez konieczności wykonywania zadania przedzlotowego, ale musi spełnić warunki formalne określone przez komendę kontyngentu ZHP na IC 2017. W przypadku braku chęci wyjazdu na zlot IC 2017, nagroda nie przechodzi na inne środowisko.

9. Nadesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akctepacją niniejszych zasad oraz z wyrażeniem zgody na publikację nadesłanych materiałów oraz imienia i nazwiska na portalu społecznościowym Facebook oraz stronie internetowej www.intercamp.zhp.pl.

10. Wszelkie spory i niejasności dotyczące konkursu rozstrzyga jego organizator tj. komenda polskiego kontyngentu na zlot IC’16.